22 Definitia de Tip al Documentului Tranzitional

<!--
  Acesta este DTD-ul Tranzitional HTML 4.01, care include atribute
  si elemente de prezentare pe care W3C se asteapta sa le elimine pe masura
  ce suportul pentru foile de stil se maturizeaza. Autorii ar trebui sa utilizeze 
  DTD-ul Strict cand este posibil, dar poate utiliza DTD-ul Tranzitional cand suportul
  pentru atributele si elementele de prezentare este necesar.

  HTML 4 include mecanisme pentru foi de stil, scripturi,
  obiecte incapsulate, suport imbunatatit pentru text de la dreapta la stanga 
  si cu directie mixta si extinderi ale formelor pentru accesibilitate 
  imbunatatita pentru persoanele cu dizabilitati.

     Draft: $Date: 2008-10-26$

     Autori:
       Dave Raggett <dsr@w3.org>
       Arnaud Le Hors <lehors@w3.org>
       Ian Jacobs <ij@w3.org>

  Mai multe informatii despre HTML 4.01 sunt disponibile la:

    http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224


  Specificatia HTML 4.01 include constrangeri sintactice
  aditionale care nu pot fi exprimate in interiorul 
  DTD-urilor.

-->
<!ENTITY % HTML.Version "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 -- Utilizare tipica:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  ...
  </head>
  <body>
  ...
  </body>
  </html>

  URI-ul utilizat ca identificator de sistem cu identificatorul public permite 
  agentului utilizator sa descarce DTD-ul si seturile entitate dupa cum este necesar.

  FPI-ul pentru DTD=ul Strict HTML 4.01 este:

    "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

  Aceasta versiune a DTD-ului strict este:

    http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/strict.dtd

  Autorii ar trebui sa utilizeze DTD-ul Strict in afara de cazul in care au 
  nevoie de controlul prezentarii pentru agentii utilizator care nu 
  suporta adecvat foile de stil.

  Dacascrieti un document care include frameuri, utilizati 
  urmatorul FPI:

    "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"

  Aceasta versiune a DTD-ul frameset este:

    http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/frameset.dtd

  Utilizati urmatorul URI-uri (relative) pentru a referi 
  DTD-uri si definitiile entitatilor acestei specificatii:

  "strict.dtd"
  "loose.dtd"
  "frameset.dtd"
  "HTMLlat1.ent"
  "HTMLsymbol.ent"
  "HTMLspecial.ent"

-->

<!--================== Nume importate ====================================-->
<!-- Comutator de optiuni pentru documente set de frameuri -->
<!ENTITY % HTML.Frameset "IGNORE">

<!ENTITY % ContentType "CDATA"
  -- tip media, ca in [RFC2045]
  -->

<!ENTITY % ContentTypes "CDATA"
  -- lista de tipuri media separata cu virgule, ca in [RFC2045]
  -->

<!ENTITY % Charset "CDATA"
  -- o codificare caracter, ca in [RFC2045]
  -->

<!ENTITY % Charsets "CDATA"
  -- o lista de codificari caracter separate cu spatii, ca in [RFC2045]
  -->

<!ENTITY % LanguageCode "NAME"
  -- un cod de limba, ca in [RFC1766]
  -->

<!ENTITY % Character "CDATA"
  -- un singur caracter din [ISO10646] 
  -->

<!ENTITY % LinkTypes "CDATA"
  -- lista de tipuri link separate cu spatii
  -->

<!ENTITY % MediaDesc "CDATA"
  -- un singur sau o lista de descriptori media separati cu virgule
  -->

<!ENTITY % URI "CDATA"
  -- un Identificator Uniform de Resurse,
    vedeti [URI]
  -->

<!ENTITY % Datetime "CDATA" -- informatii de data si timp. Format de data ISO -->


<!ENTITY % Script "CDATA" -- expresie script -->

<!ENTITY % StyleSheet "CDATA" -- date foi de stil -->

<!ENTITY % FrameTarget "CDATA" -- interpreteaza in acest frame -->


<!ENTITY % Text "CDATA">


<!-- Entitati parametru -->

<!ENTITY % head.misc "SCRIPT|STYLE|META|LINK|OBJECT" -- elemente cap repetabile -->

<!ENTITY % heading "H1|H2|H3|H4|H5|H6">

<!ENTITY % list "UL | OL | DIR | MENU">

<!ENTITY % preformatted "PRE">

<!ENTITY % Color "CDATA" -- o culoare utilizand sRGB: #RRGGBB ca valori Hex -->

<!-- Exista deasemenea 16 nume de culori cunoscute pe scara larga cu valorile lor sRGB:

  Black = #000000=Negru    Green = #008000 = Verde
  Silver = #C0C0C0=Argintiu  Lime  = #00FF00 = ?
  Gray  = #808080=Gri     Olive = #808000 = ?
  White = #FFFFFF=Alb     Yellow = #FFFF00 = Galben
  Maroon = #800000=Maro    Navy  = #000080 = Albastru marin
  Red  = #FF0000=Rosu    Blue  = #0000FF = Albastru
  Purple = #800080=Purpuriu  Teal  = #008080 = ?
  Fuchsia= #FF00FF=?      Aqua  = #00FFFF = ?
 -->

<!ENTITY % bodycolors "
 bgcolor   %Color;    #IMPLIED -- culoare de fundal a documentului --
 text    %Color;    #IMPLIED -- culoarea textului documentului --
 link    %Color;    #IMPLIED -- culoarea linkurilor --
 vlink    %Color;    #IMPLIED -- culoarea linkurilor vizitate --
 alink    %Color;    #IMPLIED -- culoarea linkurilor selectate --
 ">

<!--================ Entitati mnemonice caracter =========================-->

<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC
  "-//W3C//ENTITIES Latin1//EN//HTML"
  "HTMLlat1.ent">
%HTMLlat1;

<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC
  "-//W3C//ENTITIES Symbols//EN//HTML"
  "HTMLsymbol.ent">
%HTMLsymbol;

<!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC
  "-//W3C//ENTITIES Special//EN//HTML"
  "HTMLspecial.ent">
%HTMLspecial;
<!--=================== Atribute generice ===============================-->

<!ENTITY % coreattrs
 "id     ID       #IMPLIED -- identificator unic in intreg documentul --
 class    CDATA     #IMPLIED -- lista de clase separate cu spatii --
 style    %StyleSheet;  #IMPLIED -- informatii de stil asociate --
 title    %Text;     #IMPLIED -- titlu consultativ --"
 >

<!ENTITY % i18n
 "lang    %LanguageCode; #IMPLIED -- cod de limba --
 dir     (ltr|rtl)   #IMPLIED -- directie pentru text slab/neutru --"
 >

<!ENTITY % events
 "onclick   %Script;    #IMPLIED -- s-a dat clic pe un buton --
 ondblclick %Script;    #IMPLIED -- s-a dat dublu clic pe un buton --
 onmousedown %Script;    #IMPLIED -- s-a apasat un buton --
 onmouseup  %Script;    #IMPLIED -- s-a eliberat un buton --
 onmouseover %Script;    #IMPLIED -- un cursor s-a mutat pe --
 onmousemove %Script;    #IMPLIED -- un cursor s-a mutat in interiorul --
 onmouseout %Script;    #IMPLIED -- un cursor s-a mutat in exteriorul --
 onkeypress %Script;    #IMPLIED -- o tasta a fost apasata si eliberata --
 onkeydown  %Script;    #IMPLIED -- o tasta a fost apasata --
 onkeyup   %Script;    #IMPLIED -- o tasta a fost eliberata --"
 >

<!-- Reserved Feature Switch -->
<!ENTITY % HTML.Reserved "IGNORE">

<!-- Urmatoarele atribute sunt rezervate pentru posibile utilizari viitoare -->
<![ %HTML.Reserved; [
<!ENTITY % reserved
 "datasrc   %URI;     #IMPLIED -- o Sursa de date singura sau tabulare --
 datafld   CDATA     #IMPLIED -- numele unei coloane sau proprietati --
 dataformatas (plaintext|html) plaintext -- text sau html --"
 >
]]>

<!ENTITY % reserved "">

<!ENTITY % attrs "%coreattrs; %i18n; %events;">

<!ENTITY % align "align (left|center|right|justify) #IMPLIED"
          -- implicit este left pentru paragrafe ltr, dreapta pentru rtl --
 >

<!--=================== Text de marcare ======================================-->

<!ENTITY % fontstyle
 "TT | I | B | U | S | STRIKE | BIG | SMALL">

<!ENTITY % phrase "EM | STRONG | DFN | CODE |
          SAMP | KBD | VAR | CITE | ABBR | ACRONYM" >

<!ENTITY % special
  "A | IMG | APPLET | OBJECT | FONT | BASEFONT | BR | SCRIPT |
  MAP | Q | SUB | SUP | SPAN | BDO | IFRAME">

<!ENTITY % formctrl "INPUT | SELECT | TEXTAREA | LABEL | BUTTON">

<!-- %inline; acopera elemente inline sau "nivel-text" -->
<!ENTITY % inline "#PCDATA | %fontstyle; | %phrase; | %special; | %formctrl;">

<!ELEMENT (%fontstyle;|%phrase;) - - (%inline;)*>
<!ATTLIST (%fontstyle;|%phrase;)
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!ELEMENT (SUB|SUP) - - (%inline;)*  -- indice, exponent -->
<!ATTLIST (SUB|SUP)
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!ELEMENT SPAN - - (%inline;)*     -- container generic de limba/stil -->
<!ATTLIST SPAN
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %reserved;          -- rezervat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT BDO - - (%inline;)*     -- I18N BiDi suprascriere -->
<!ATTLIST BDO
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 lang    %LanguageCode; #IMPLIED -- cod limba --
 dir     (ltr|rtl)   #REQUIRED -- directionalitate --
 >

<!ELEMENT BASEFONT - O EMPTY      -- dimensiune de baza a fontului -->
<!ATTLIST BASEFONT
 id     ID       #IMPLIED -- identificator unic in intreg documentul --
 size    CDATA     #REQUIRED -- dimensiune de baza a fontului pentru elemente FONT --
 color    %Color;    #IMPLIED -- culoare text --
 face    CDATA     #IMPLIED -- lista de nume de fonturi separate cu virgule --
 >

<!ELEMENT FONT - - (%inline;)*     -- schimbare locala pentru font -->
<!ATTLIST FONT
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 %i18n;            -- limba, directie --
 size    CDATA     #IMPLIED -- [+|-]nn de ex. size="+1", size="4" --
 color    %Color;    #IMPLIED -- culoare text --
 face    CDATA     #IMPLIED -- lista de nume de fonturi separate cu virgule --
 >

<!ELEMENT BR - O EMPTY         -- intrerupere fortata de linie -->
<!ATTLIST BR
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 clear    (left|all|right|none) none -- control al curgerii textului --
 >

<!--================== Modele de continut HTML ===============================-->

<!--
  HTML are doua modele de continut de baza:

    %inline;   elemente de nivel caracter si siruri text
    %block;   elemente de nivel bloc de ex. paragrafe si liste
-->

<!ENTITY % block
   "P | %heading; | %list; | %preformatted; | DL | DIV | CENTER |
   NOSCRIPT | NOFRAMES | BLOCKQUOTE | FORM | ISINDEX | HR |
   TABLE | FIELDSET | ADDRESS">

<!ENTITY % flow "%block; | %inline;">

<!--=================== Corpul documentului ====================================-->

<!ELEMENT BODY O O (%flow;)* +(INS|DEL) -- corpul documentului -->
<!ATTLIST BODY
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 onload     %Script;  #IMPLIED -- documentul a fost incarcat --
 onunload    %Script;  #IMPLIED -- documentul a fost eliminat --
 background   %URI;   #IMPLIED -- caramida textura pentru fundalul
                     documentului --
 %bodycolors;             -- bgcolor, text, link, vlink, alink --
 >

<!ELEMENT ADDRESS - - ((%inline;)|P)* -- informatii despre autor -->
<!ATTLIST ADDRESS
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!ELEMENT DIV - - (%flow;)*      -- container generic de limba/stil -->
<!ATTLIST DIV
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %align;               -- aliniere, aliniere text --
 %reserved;              -- rezervat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT CENTER - - (%flow;)*     -- prescurtare pentru DIV align=center -->
<!ATTLIST CENTER
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!--================== Elementul ancora ================================-->

<!ENTITY % Shape "(rect|circle|poly|default)">
<!ENTITY % Coords "CDATA" -- lista de lungimi separate cu virgule -->

<!ELEMENT A - - (%inline;)* -(A)    -- ancora -->
<!ATTLIST A
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 charset   %Charset;   #IMPLIED -- codificarea caracter a resursei legate --
 type    %ContentType; #IMPLIED -- tip de continut consultativ --
 name    CDATA     #IMPLIED -- extremitatea legaturii legate --
 href    %URI;     #IMPLIED -- URI pentru resursa legata --
 hreflang  %LanguageCode; #IMPLIED -- cod de limba --
 target   %FrameTarget; #IMPLIED -- interpreteaza in acest frame --
 rel     %LinkTypes;  #IMPLIED -- tipuri link progresive --
 rev     %LinkTypes;  #IMPLIED -- tipuri link regresive --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 shape    %Shape;    rect   -- pentru utilizare cu harti imagine la client --
 coords   %Coords;    #IMPLIED -- pentru utilizare cu harti imagine la client --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 >

<!--================== Harti imagine la client ============================-->

<!-- Acestea pot fi plasate in acelasi document sau grupate intr-un 
   document separat desi aceasta nu este suportata pe scara larga -->

<!ELEMENT MAP - - ((%block;) | AREA)+ -- harta imagine la client -->
<!ATTLIST MAP
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 name    CDATA     #REQUIRED -- pentru referinta de catre usemap --
 >

<!ELEMENT AREA - O EMPTY        -- arie harta imagine la client -->
<!ATTLIST AREA
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 shape    %Shape;    rect   -- controleaza interpretarea coordonatelor --
 coords   %Coords;    #IMPLIED -- lista de lungimi separate cu virgule --
 href    %URI;     #IMPLIED -- URI pentru resursa legata --
 target   %FrameTarget; #IMPLIED -- interpreteaza in acest frame --
 nohref   (nohref)    #IMPLIED -- aceasta actiune nu are nici o actiune --
 alt     %Text;     #REQUIRED -- descriere scurta --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 >

<!--================== Elementul LINK ==================================-->

<!--
 Valorile relatiei pot fi utilizate in principiu:

  a) pentru meniuri/bare de unelte specifice documentului cand sunt utilizate
   cu elementul LINK in capul documentului de ex.
    start, cuprins, precedent, urmator, index, sfarsit, ajutor
  b) pentru a lega la o foaie de stil separata (rel=stylesheet)
  c) pentru a face o legatura catre un script (rel=script)
  d) prin foi de stil pentru a controla cum colectiile de
   noduri html sunt interpretate in documente tiparite
  e) pentru a crea un link la o versiune tiparibila a acestui document
   de ex. o versiune postscript sau pdf (rel=alternate media=print)
-->

<!ELEMENT LINK - O EMPTY        -- un link independent de media -->
<!ATTLIST LINK
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 charset   %Charset;   #IMPLIED -- codificare caracter a resursei legate --
 href    %URI;     #IMPLIED -- URI pentru resursa legata --
 hreflang  %LanguageCode; #IMPLIED -- cod de limba --
 type    %ContentType; #IMPLIED -- tip de continut consultativ --
 rel     %LinkTypes;  #IMPLIED -- tipurile link progresive --
 rev     %LinkTypes;  #IMPLIED -- tipurile link regresive --
 media    %MediaDesc;  #IMPLIED -- pentru interpretarea pe aceste media --
 target   %FrameTarget; #IMPLIED -- interpreteaza in acest frame --
 >

<!--=================== Imagini ===========================================-->

<!-- Lungime definita in DTD-ul strict pentru umplere celula/spatiere celula -->
<!ENTITY % Length "CDATA" -- nn pentru pixeli sau nn% pentru lungime procentuala -->
<!ENTITY % MultiLength "CDATA" -- pixel, procentaj sau relativ -->

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % MultiLengths "CDATA" -- lista de MultiLungimi separate cu virgule -->
]]>

<!ENTITY % Pixels "CDATA" -- intreg reprezentand lungime in pixeli -->

<!ENTITY % IAlign "(top|middle|bottom|left|right)" -- center? -->

<!-- Pentru a evita probleme cu AU numai text cat si pentru 
  a face continutul imagine inteles si navigabil 
  utilizatorilor AU non-vizuali, trebuie sa furnizati
  o descriere cu ALT si sa evitati hartile imagine la server -->
<!ELEMENT IMG - O EMPTY        -- Imagine incapsulata -->
<!ATTLIST IMG
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 src     %URI;     #REQUIRED -- URI pentru imaginea de incapsulat --
 alt     %Text;     #REQUIRED -- descriere scurta --
 longdesc  %URI;     #IMPLIED -- link catre descrierea lunga
                     (complementeaza alt) --
 name    CDATA     #IMPLIED -- numele imaginii pentru script --
 height   %Length;    #IMPLIED -- suprascrie inaltimea --
 width    %Length;    #IMPLIED -- suprascrie latimea --
 usemap   %URI;     #IMPLIED -- utilizeaza harta imagine la client --
 ismap    (ismap)    #IMPLIED -- utilizeaza harta imagine la server --
 align    %IAlign;    #IMPLIED -- aliniere verticala sau orizontala --
 border   %Pixels;    #IMPLIED -- latimea granitei linkului --
 hspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal orizontal --
 vspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal vertical --
 >

<!-- USEMAP arata catre un element MAP care poate fi in acest document 
 sau intr-u document extern, desi cel din urma nu este suportat pe scara larga -->

<!--==================== OBIECT ======================================-->
<!--
 OBJECT este utilizat pentru incapsularea obiectelor ca parte a paginilor HTML 
 elementele PARAM ar trebui sa preceada alt continut. Tehnicalitatile modelului
 de continut mixt SGML preintampina specificarea acestuia in mod formal ...
-->

<!ELEMENT OBJECT - - (PARAM | %flow;)*
 -- obiect generic incapsulat -->
<!ATTLIST OBJECT
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 declare   (declare)   #IMPLIED -- stegulet declara dar nu instantiaza --
 classid   %URI;     #IMPLIED -- identifica o implementare --
 codebase  %URI;     #IMPLIED -- URI baza pentru classid, data, archive--
 data    %URI;     #IMPLIED -- referinta la datele obiectului --
 type    %ContentType; #IMPLIED -- tipul continutului pentru date --
 codetype  %ContentType; #IMPLIED -- tipul continutului pentru cod --
 archive   CDATA     #IMPLIED -- lista de URI-uri separate cu spatii --
 standby   %Text;     #IMPLIED -- mesaj de afisat in timpul incarcarii --
 height   %Length;    #IMPLIED -- suprascrie inaltimea --
 width    %Length;    #IMPLIED -- suprascrie latimea --
 usemap   %URI;     #IMPLIED -- utilizeaza harta imagine la client --
 name    CDATA     #IMPLIED -- transmite ca parte a formei --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 align    %IAlign;    #IMPLIED -- aliniere verticala sau orizontala --
 border   %Pixels;    #IMPLIED -- latimea granitei linkului --
 hspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal orizontal --
 vspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal vertical --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT PARAM - O EMPTY       -- valoarea proprietatii numite -->
<!ATTLIST PARAM
 id     ID       #IMPLIED -- identificator unic in intreg documentul --
 name    CDATA     #REQUIRED -- numele proprietatii --
 value    CDATA     #IMPLIED -- valoarea proprietatii --
 valuetype  (DATA|REF|OBJECT) DATA  -- cum sa interpreteze valoarea --
 type    %ContentType; #IMPLIED -- tipul continut pentru valoare
                     cand valuetype=ref --
 >

<!--=================== APPLET Java ==================================-->
<!--
 Unul din atributele codului sau obiectului trebuie sa fie prezent.
 Plaseaza elementele PARAM inaintea altui continut.
-->
<!ELEMENT APPLET - - (PARAM | %flow;)* -- applet Java -->
<!ATTLIST APPLET
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 codebase  %URI;     #IMPLIED -- URI baza optional pentru applet --
 archive   CDATA     #IMPLIED -- lista arhiva separata cu virgule --
 code    CDATA     #IMPLIED -- fisier clasa applet --
 object   CDATA     #IMPLIED -- fisier applet serializat --
 alt     %Text;     #IMPLIED -- descriere scurta --
 name    CDATA     #IMPLIED -- permite appleturilor sa se gaseasca unul pe altul --
 width    %Length;    #REQUIRED -- latime initiala --
 height   %Length;    #REQUIRED -- inaltime initiala --
 align    %IAlign;    #IMPLIED -- aliniere verticala sau orizontala --
 hspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal orizontal --
 vspace   %Pixels;    #IMPLIED -- canal vertical --
 >

<!--=================== Linie orizontala ==================================-->

<!ELEMENT HR - O EMPTY -- linie orizontala -->
<!ATTLIST HR
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 align    (left|center|right) #IMPLIED
 noshade   (noshade)   #IMPLIED
 size    %Pixels;    #IMPLIED
 width    %Length;    #IMPLIED
 >

<!--=================== Paragrafe =======================================-->

<!ELEMENT P - O (%inline;)*      -- paragraf -->
<!ATTLIST P
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %align;               -- aliniere, aliniere text --
 >

<!--=================== Titluri =========================================-->

<!--
 Exista sase nivele de headings de la H1 (cel mai important)
 la H6 (cel mai putin important).
-->

<!ELEMENT (%heading;) - - (%inline;)* -- titluri -->
<!ATTLIST (%heading;)
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %align;               -- aliniere, aliniere text --
 >

<!--=================== Text preformatat ================================-->

<!-- exclude markup pentru imagini si schimbari in dimensiunea fontului -->
<!ENTITY % pre.exclusion "IMG|OBJECT|APPLET|BIG|SMALL|SUB|SUP|FONT|BASEFONT">

<!ELEMENT PRE - - (%inline;)* -(%pre.exclusion;) -- text preformatat -->
<!ATTLIST PRE
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 width    NUMBER     #IMPLIED
 >

<!--===================== Citari inline ==================================-->

<!ELEMENT Q - - (%inline;)*      -- scurta citare inline -->
<!ATTLIST Q
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 cite    %URI;     #IMPLIED -- URI pentru documentul sursa sau msg --
 >

<!--=================== Citari ca bloc ================================-->

<!ELEMENT BLOCKQUOTE - - (%flow;)*   -- citare lunga -->
<!ATTLIST BLOCKQUOTE
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 cite    %URI;     #IMPLIED -- URI pentru documentul sursa sau msg --
 >

<!--=================== Text inserat/sters ============================-->


<!-- INS/DEL sunt gestionate prin includerea in BODY -->
<!ELEMENT (INS|DEL) - - (%flow;)*   -- text inserat, text sters -->
<!ATTLIST (INS|DEL)
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 cite    %URI;     #IMPLIED -- informatii despre motivul schimbarii --
 datetime  %Datetime;   #IMPLIED -- data si timpul schimbarii --
 >

<!--=================== Liste ============================================-->

<!-- liste de definitii - DT pentru termen, DD pentru definitie -->

<!ELEMENT DL - - (DT|DD)+       -- lista de definitii -->
<!ATTLIST DL
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 compact   (compact)   #IMPLIED -- spatiere redusa intre elemente --
 >

<!ELEMENT DT - O (%inline;)*      -- termenul definitiei -->
<!ELEMENT DD - O (%flow;)*       -- descrierea definitiei -->
<!ATTLIST (DT|DD)
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!-- Liste ordonate (OL) stil de numarare

  1  numere arabe    1, 2, 3, ...
  a  alfa minuscule   a, b, c, ...
  A  alfa majuscule   A, B, C, ...
  i  roman minuscule   i, ii, iii, ...
  I  roman majuscule   I, II, III, ...

  Stilul este aplicat secventei de numere care implicit
  este resetat la 1 pentru primul element al listei intr-o lista ordonata.

  Aceasta nu poate fi exprimata direct in SGML datorita case folding.
-->

<!ENTITY % OLStyle "CDATA"   -- limitat la: "(1|a|A|i|I)" -->

<!ELEMENT OL - - (LI)+         -- lista ordonata -->
<!ATTLIST OL
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 type    %OLStyle;   #IMPLIED -- stil de numarare --
 compact   (compact)   #IMPLIED -- spatiere redusa intre elemente --
 start    NUMBER     #IMPLIED -- numar de inceput al secventei --
 >

<!-- Liste neordonate (UL) stiluri ale bulinelor -->
<!ENTITY % ULStyle "(disc|square|circle)">

<!ELEMENT UL - - (LI)+         -- lista neordonata -->
<!ATTLIST UL
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 type    %ULStyle;   #IMPLIED -- stil al bulinelor --
 compact   (compact)   #IMPLIED -- spatiere redusa intre elemente --
 >

<!ELEMENT (DIR|MENU) - - (LI)+ -(%block;) -- lista de directoare, lista de meniuri -->
<!ATTLIST DIR
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 compact   (compact)   #IMPLIED -- spatiere redusa intre elemente --
 >
<!ATTLIST MENU
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 compact   (compact)   #IMPLIED -- spatiere redusa intre elemente --
 >

<!ENTITY % LIStyle "CDATA" -- limitat la: "(%ULStyle;|%OLStyle;)" -->

<!ELEMENT LI - O (%flow;)*       -- element al listei -->
<!ATTLIST LI
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 type    %LIStyle;   #IMPLIED -- stil al elementului listei --
 value    NUMBER     #IMPLIED -- reseteaza secventa numerelor --
 >

<!--================ Forme ===============================================-->
<!ELEMENT FORM - - (%flow;)* -(FORM)  -- forma interactiva -->
<!ATTLIST FORM
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 action   %URI;     #REQUIRED -- gestionar al formei la server --
 method   (GET|POST)   GET    -- metoda HTTP utilizata pentru transmiterea formei--
 enctype   %ContentType; "application/x-www-form-urlencoded"
 accept   %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipuri MIME pentru incarcare fisier --
 name    CDATA     #IMPLIED -- numele formei pentru scripturi --
 onsubmit  %Script;    #IMPLIED -- forma a fost transmisa --
 onreset   %Script;    #IMPLIED -- forma a fost resetata --
 target   %FrameTarget; #IMPLIED -- interpreteaza in acest frame --
 accept-charset %Charsets; #IMPLIED -- lista de caractere suportate --
 >

<!-- Fiecare eticheta trebuie sa nu contina mai mult decat UN camp -->
<!ELEMENT LABEL - - (%inline;)* -(LABEL) -- text eticheta pentru camp al formei -->
<!ATTLIST LABEL
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 for     IDREF     #IMPLIED -- se potriveste cu ID-ul campului --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 >

<!ENTITY % InputType
 "(TEXT | PASSWORD | CHECKBOX |
  RADIO | SUBMIT | RESET |
  FILE | HIDDEN | IMAGE | BUTTON)"
  >

<!-- numele atributului necesar pentru toate in afara de submit si reset -->
<!ELEMENT INPUT - O EMPTY       -- control al formei -->
<!ATTLIST INPUT
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 type    %InputType;  TEXT   -- ce fel de gadget este necesar --
 name    CDATA     #IMPLIED -- transmite ca parte a formei --
 value    CDATA     #IMPLIED -- Specificata pentru butoane radio si cutiute de selectie --
 checked   (checked)   #IMPLIED -- pentru butoane radio si cutiute de selectie --
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 readonly  (readonly)   #IMPLIED -- pentru text si parola --
 size    CDATA     #IMPLIED -- specific pentru fiecare tip de camp --
 maxlength  NUMBER     #IMPLIED -- max caractere pentru campurile text --
 src     %URI;     #IMPLIED -- pentru campurile cu imagini --
 alt     CDATA     #IMPLIED -- descriere scurta --
 usemap   %URI;     #IMPLIED -- utilizeaza harta imagine la client --
 ismap    (ismap)    #IMPLIED -- utilizeaza harta imagine la server --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 onselect  %Script;    #IMPLIED -- niste text a fost selectat --
 onchange  %Script;    #IMPLIED -- valoarea elementului a fost schimbata --
 accept   %ContentTypes; #IMPLIED -- lista de tipuri MIME pentru incarcare fisiere --
 align    %IAlign;    #IMPLIED -- aliniere verticala sau orizontala --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT SELECT - - (OPTGROUP|OPTION)+ -- selector de optiuni -->
<!ATTLIST SELECT
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 name    CDATA     #IMPLIED -- nume de camp --
 size    NUMBER     #IMPLIED -- randuri vizibile --
 multiple  (multiple)   #IMPLIED -- implicit este o singura selectie --
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 onchange  %Script;    #IMPLIED -- valoarea elementului a fost schimbata --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT OPTGROUP - - (OPTION)+ -- grup de optiuni -->
<!ATTLIST OPTGROUP
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 label    %Text;     #REQUIRED -- pentru utilizare in meniuri ierarhice --
 >

<!ELEMENT OPTION - O (#PCDATA)     -- optiune selectabila -->
<!ATTLIST OPTION
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 selected  (selected)   #IMPLIED
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 label    %Text;     #IMPLIED -- pentru utilizare in meniuri ierarhice --
 value    CDATA     #IMPLIED -- implicit ia valoarea continutului elementului --
 >

<!ELEMENT TEXTAREA - - (#PCDATA)    -- camp text multilinie -->
<!ATTLIST TEXTAREA
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 name    CDATA     #IMPLIED
 rows    NUMBER     #REQUIRED
 cols    NUMBER     #REQUIRED
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 readonly  (readonly)   #IMPLIED
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 onselect  %Script;    #IMPLIED -- niste text a fost selectat --
 onchange  %Script;    #IMPLIED -- valoarea elementului a fost schimbata --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!--
 #PCDATA este pentru a rezolva problema continutului mixt,
 conform specificatiei numai spatiile albe sunt permise aici!
 -->
<!ELEMENT FIELDSET - - (#PCDATA,LEGEND,(%flow;)*) -- grup de control al formei -->
<!ATTLIST FIELDSET
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!ELEMENT LEGEND - - (%inline;)*    -- legenda setului de campuri -->
<!ENTITY % LAlign "(top|bottom|left|right)">

<!ATTLIST LEGEND
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 align    %LAlign;    #IMPLIED -- relativ la setul de campuri --
 >

<!ELEMENT BUTTON - -
   (%flow;)* -(A|%formctrl;|FORM|ISINDEX|FIELDSET|IFRAME)
   -- buton de apasare -->
<!ATTLIST BUTTON
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 name    CDATA     #IMPLIED
 value    CDATA     #IMPLIED -- trimis la server la transmitere --
 type    (button|submit|reset) submit -- pentru utilizare ca buton al formei --
 disabled  (disabled)   #IMPLIED -- indisponibil in acest context --
 tabindex  NUMBER     #IMPLIED -- pozitie in ordinea tab --
 accesskey  %Character;  #IMPLIED -- caracter tasta de accesibilitate --
 onfocus   %Script;    #IMPLIED -- elementul a primit focusul --
 onblur   %Script;    #IMPLIED -- elementul a pierdut focusul --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!--======================= Tabele =======================================-->

<!-- standardul IETF de tabele HTML, vedeti [RFC1942] -->

<!--
 Atributul BORDER seteaza grosimea ramei din jurul 
 tabelului. Unitatile implicite sunt pixeli ecran.

 Atributul FRAME specifica care parti ale cadrului din jurul
 tabelului ar trebui sa fie interpretate. Valorile nu sunt aceleasi ca si
 CALS pentru a evita un conflict de nume cu atributul VALIGN.

 Valoarea "border" este inclusa pentru compatibilitate in urma cu
 <TABLE BORDER> care rezulta in frame=border si border=implied
 Pentru <TABLE BORDER=1> obtineti border=1 si frame=implied. In acest
 caz, este potrivit sa se trateze aceasta ca frame=border pentru
 compatibilitate in urma cu browserele existente.
-->
<!ENTITY % TFrame "(void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border)">

<!--
 Atributul RULES defineste care linii sa fie desenate intre celule:

 Daca RULES este absent atunci se asuma:
   "none" daca BORDER este absent sau BORDER=0 in caz contrar "all"
-->

<!ENTITY % TRules "(none | groups | rows | cols | all)">
 
<!-- plasarea orizontala a tabelului relativ la document -->
<!ENTITY % TAlign "(left|center|right)">

<!-- atribute de aliniere orizontala pentru continutul celulelor -->
<!ENTITY % cellhalign
 "align   (left|center|right|justify|char) #IMPLIED
  char    %Character;  #IMPLIED -- caracter de aliniere, de ex. char=':' --
  charoff  %Length;    #IMPLIED -- ofset pentru caracterul de aliniere --"
 >

<!-- atribute de aliniere verticala pentru continutul celulelor -->
<!ENTITY % cellvalign
 "valign   (top|middle|bottom|baseline) #IMPLIED"
 >

<!ELEMENT TABLE - -
   (CAPTION?, (COL*|COLGROUP*), THEAD?, TFOOT?, TBODY+)>
<!ELEMENT CAPTION - - (%inline;)*   -- titlul tabelului -->
<!ELEMENT THEAD  - O (TR)+      -- antet tabel -->
<!ELEMENT TFOOT  - O (TR)+      -- subsol tabel -->
<!ELEMENT TBODY  O O (TR)+      -- corpul tabelului -->
<!ELEMENT COLGROUP - O (COL)*     -- grup de coloane al tabelului -->
<!ELEMENT COL   - O EMPTY      -- coloana de tabel -->
<!ELEMENT TR    - O (TH|TD)+    -- rand de tabel -->
<!ELEMENT (TH|TD) - O (%flow;)*    -- celula de antet de tabel, celula de date de tabel-->

<!ATTLIST TABLE            -- element tabel --
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 summary   %Text;     #IMPLIED -- scop/structura pentru iesire vocala--
 width    %Length;    #IMPLIED -- latime tabel --
 border   %Pixels;    #IMPLIED -- controleaza latimea cadrului din jurul tabelului --
 frame    %TFrame;    #IMPLIED -- care parte a frameului sa se interpreteze --
 rules    %TRules;    #IMPLIED -- linii intre randuri si coloane --
 cellspacing %Length;    #IMPLIED -- spatiere intre celule --
 cellpadding %Length;    #IMPLIED -- spatiere in celule --
 align    %TAlign;    #IMPLIED -- pozitia tabelului relativ la fereastra --
 bgcolor   %Color;    #IMPLIED -- cloarea fundalului pentru celule --
 %reserved;              -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 datapagesize CDATA     #IMPLIED -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ENTITY % CAlign "(top|bottom|left|right)">

<!ATTLIST CAPTION
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 align    %CAlign;    #IMPLIED -- relativ la tabel --
 >

<!--
COLGROUP grupeaza un set de elemente COL. Va permite sa grupati
impreuna cateva coloane inrudite semantic.
-->
<!ATTLIST COLGROUP
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 span    NUMBER     1     -- numarul implicit de coloane in grup --
 width    %MultiLength; #IMPLIED -- latime implicita pentru COL incluse --
 %cellhalign;             -- aliniere orizontala in celule --
 %cellvalign;             -- aliniere verticala in celule --
 >

<!--
 Elementele COL definesc proprietatile de aliniere pentru celule in
 una sau mai multe coloane.

 Atributul WIDTH specifica latimea coloanelor, de ex.

   width=64    latimea in pixeli ecran
   width=0.5*   latime relativa de 0.5

 Atributul SPAN determina atributele unui
 element COL sa se aplice la mai mult de o coloana.
-->
<!ATTLIST COL             -- grupuri de coloana si proprietati --
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 span    NUMBER     1     -- atributele COL afecteaza N coloane --
 width    %MultiLength; #IMPLIED -- specificatia latimii coloanei --
 %cellhalign;             -- aliniere orizontala in celule --
 %cellvalign;             -- aliniere verticala in celule --
 >

<!--
  Utilizati THEAD pentru a duplica antete cand despartiti tabelul
  pe mai multe pagini, sau pentru antete statice cand
  sectiunile TBODY sunt interpretate in panoul derulator.

  Utilizati TFOOT pentru a duplica subsolul cand despartiti tabelul
  pe mai multe pagini, sau pentru antete statice cand
  sectiunile TBODY sunt interpretate in panoul derulator.

  Utilizati multiple sectiuni TBODY cand liniile sunt necesare 
  intre grupuri si randurile de tabel.
-->
<!ATTLIST (THEAD|TBODY|TFOOT)     -- sectiune a tabelului --
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %cellhalign;             -- aliniere orizontala in celule --
 %cellvalign;             -- aliniere verticala in celule --
 >

<!ATTLIST TR              -- rand de tabel --
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 %cellhalign;             -- aliniere orizontala in celule --
 %cellvalign;             -- aliniere verticala in celule --
 bgcolor   %Color;    #IMPLIED -- culoare de fundal pentru rand --
 ><!-- Scope este mai simplu decat atributul antet pentru tabele obisnuite -->
<!ENTITY % Scope "(row|col|rowgroup|colgroup)">

<!-- TH este pentru antete, TD pentru date, dar pentru celule actionand ca ambele utilizeaza TD -->
<!ATTLIST (TH|TD)           -- celula antet sau date --
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 abbr    %Text;     #IMPLIED -- abreviere pentru celule antet --
 axis    CDATA     #IMPLIED -- lista de antete inrudite separate cu virgule--
 headers   IDREFS     #IMPLIED -- lista de id-uri pentru celule antet --
 scope    %Scope;    #IMPLIED -- scop acoperit de celule antet --
 rowspan   NUMBER     1     -- numar de randuri acoperite de celula --
 colspan   NUMBER     1     -- numar de coloane acoperite de celula --
 %cellhalign;             -- aliniere orizontala in celule --
 %cellvalign;             -- aliniere verticala in celule --
 nowrap   (nowrap)    #IMPLIED -- elimina aranjare cuvinte --
 bgcolor   %Color;    #IMPLIED -- culoare de fundal al celulei --
 width    %Length;    #IMPLIED -- latime pentru celula --
 height   %Length;    #IMPLIED -- inaltime pentru celula --
 >

<!--================== Frameuri document ===================================-->

<!--
 Modelul continutului pentru documentele HTML depinde daca HEAD este
 urmat de un element FRAMESET sau BODY. Omiterea pe scara larga a
 etichetei de start BODY face definirea modelului continut impractica
 fara utilizarea unei sectiuni marcate.
-->

<![ %HTML.Frameset; [
<!ELEMENT FRAMESET - - ((FRAMESET|FRAME)+ & NOFRAMES?) -- subdivizie fereastra-->
<!ATTLIST FRAMESET
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 rows    %MultiLengths; #IMPLIED -- lista de lungimi,
                     implicit: 100% (1 rand) --
 cols    %MultiLengths; #IMPLIED -- lista de lungimi,
                     implicit: 100% (1 col) --
 onload   %Script;    #IMPLIED -- toate frameurile au fost incarcate -- 
 onunload  %Script;    #IMPLIED -- toate frameurile au fost eliminate -- 
 >
]]>

<![ %HTML.Frameset; [
<!-- numele de frameuri rezervate incep cu "_" in caz contrar incep cu litera -->
<!ELEMENT FRAME - O EMPTY       -- subfereastra -->
<!ATTLIST FRAME
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 longdesc  %URI;     #IMPLIED -- link la o descriere lunga
                     (complementeaza titlul) --
 name    CDATA     #IMPLIED -- numele frameului pentru tinta --
 src     %URI;     #IMPLIED -- sursa a continutului frameului --
 frameborder (1|0)     1     -- cere granite ale frameului? --
 marginwidth %Pixels;    #IMPLIED -- latimea marginii in pixeli --
 marginheight %Pixels;   #IMPLIED -- inaltimea marginii in pixeli --
 noresize  (noresize)   #IMPLIED -- permite utilizatorilor sa redimensioneze frameurile? --
 scrolling  (yes|no|auto) auto   -- bara de scrol sau fara --
 >
]]>

<!ELEMENT IFRAME - - (%flow;)*     -- subfereastra inline -->
<!ATTLIST IFRAME
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 longdesc  %URI;     #IMPLIED -- link la o descriere lunga
                     (complementeaza titlul) --
 name    CDATA     #IMPLIED -- numele frameului pentru tinta --
 src     %URI;     #IMPLIED -- sursa a continutului frameului --
 frameborder (1|0)     1     -- cere granite ale frameului? --
 marginwidth %Pixels;    #IMPLIED -- latimea marginii in pixeli --
 marginheight %Pixels;   #IMPLIED -- inaltimea marginii in pixeli --
 scrolling  (yes|no|auto) auto   -- bara de scrol sau fara --
 align    %IAlign;    #IMPLIED -- aliniere verticala sau orizontala --
 height   %Length;    #IMPLIED -- inaltime frame --
 width    %Length;    #IMPLIED -- latime frame --
 >

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % noframes.content "(BODY) -(NOFRAMES)">
]]>

<!ENTITY % noframes.content "(%flow;)*">

<!ELEMENT NOFRAMES - - %noframes.content;
 -- container de continut alternativ pentru interpretare fara frameuri -->
<!ATTLIST NOFRAMES
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!--================ Capul documentului =======================================-->
<!-- %head.misc; definit mai devreme ca "SCRIPT|STYLE|META|LINK|OBJECT" -->
<!ENTITY % head.content "TITLE & ISINDEX? & BASE?">

<!ELEMENT HEAD O O (%head.content;) +(%head.misc;) -- capul documentului -->
<!ATTLIST HEAD
 %i18n;                -- limba, directie --
 profile   %URI;     #IMPLIED -- dictionar numit sau informatii meta --
 >

<!-- Elementul TITLE nu este considerat parte a curgerii textului.
    Ar trebui sa fie afisat, de exemplu ca antet de pagina sau ca
    titlu de fereastra. Exact un titlu este necesar per document.
  -->
<!ELEMENT TITLE - - (#PCDATA) -(%head.misc;) -- titlul documentului -->
<!ATTLIST TITLE %i18n>

<!ELEMENT ISINDEX - O EMPTY      -- interogare pe o singura linie -->
<!ATTLIST ISINDEX
 %coreattrs;             -- id, clasa, stil, titlu --
 %i18n;                -- limba, directie --
 prompt   %Text;     #IMPLIED -- mesaj interogare -->

<!ELEMENT BASE - O EMPTY        -- URI baza al documentului -->
<!ATTLIST BASE
 href    %URI;     #IMPLIED -- URI care actioneaza drept URI baza --
 target   %FrameTarget; #IMPLIED -- interpreteaza in acest frame --
 >

<!ELEMENT META - O EMPTY        -- metainformatie generica -->
<!ATTLIST META
 %i18n;                -- limba, directie, pentru utilizare cu continut --
 http-equiv NAME      #IMPLIED -- numele antetului HTTP response --
 name    NAME      #IMPLIED -- nume metainformatiei --
 content   CDATA     #REQUIRED -- informatie asociata --
 scheme   CDATA     #IMPLIED -- selecteaza forma continutului --
 >

<!ELEMENT STYLE - - %StyleSheet    -- informatii de stil -->
<!ATTLIST STYLE
 %i18n;                -- limba, directie, pentru utilizare cu titlu --
 type    %ContentType; #REQUIRED -- tipul continutului a limbajului de stil --
 media    %MediaDesc;  #IMPLIED -- proiectat pentru utilizarea cu aceste media --
 title    %Text;     #IMPLIED -- titlu consultativ --
 >

<!ELEMENT SCRIPT - - %Script;     -- declaratii script -->
<!ATTLIST SCRIPT
 charset   %Charset;   #IMPLIED -- codificarea caracter pentru resursa legata --
 type    %ContentType; #REQUIRED -- tipul continutului al limbajului script --
 language  CDATA     #IMPLIED -- numele limbajului script predefinit --
 src     %URI;     #IMPLIED -- URI pentru un script extern --
 defer    (defer)    #IMPLIED -- AU poate amana executia scriptului --
 event    CDATA     #IMPLIED -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 for     %URI;     #IMPLIED -- reservat pentru posibile utilizari viitoare --
 >

<!ELEMENT NOSCRIPT - - (%flow;)*
 -- container pentru continut alternativ pentru interpretare fara script -->
<!ATTLIST NOSCRIPT
 %attrs;               -- %coreattrs, %i18n, %events --
 >

<!--================ Structura documentului ==================================-->
<!ENTITY % version "version CDATA #FIXED '%HTML.Version;'">

<![ %HTML.Frameset; [
<!ENTITY % html.content "HEAD, FRAMESET">
]]>

<!ENTITY % html.content "HEAD, BODY">

<!ELEMENT HTML O O (%html.content;)  -- elementul radacina a documentului -->
<!ATTLIST HTML
 %i18n;                -- limba, directie --
 %version;
 >

Versiunea romana a acestei traduceri este:
http://html-ro.appspot.com/html401/html401_cuprins.html

Traducator

Versiunea in limba romana poate contine erori. Versiunea engleza este singura versiune normativa. Versiunea originala: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/